Diaré stopper

BEHANDLING OG FOREBYGGELSE AV DIARÉ

 

DiaPecs er et kosttilskudd til forebygging og behandling av diaré hos kalver, lam, geit og smågriser. Ved diaré er det viktig å fortsette melkeforing mens man behandler. Ellers vil det i praksis si at dyret ikke forbruker næringsstoffer, og derved øker risikoen for ytterligere svekkelse og følgesykdommer. DiaPecs er formulert med nettopp det formål, å kunne fortsette melkeforingen. DiaPecs er sammensatt av bl.a. druesukker, pektiner og elektrolytter (salt, buffer), den forsterker dannelsen av en slim-film, som legger seg på innersiden av tarmen.

 

Fordeler ved DiaPecs:

 

•Forebygger og bekjemper diaré

•Anvendes med kontinuerlig melketildeling

•Energinivået opprettholdes hos syke dyr

•Inneholder ikke stoffer, som kan medføre resistens

•Kan brukes i melkeautomater

•God smak—lett å blande ut i varm melk/vann

 

Fakta om diaré og pektiner:

Syke dyr—f.eks. en kalv, dør som hovedregel ikke av den smittsomme kilden eller organismen. Dødsårsaken er i stedet konsekvensene av væske-, elektrolytt- og energitap. Pektinbaserte diarémidler er særdeles velegnede, når de kombineres med elektrolytter og brukes samtidig med melketildeling. Det gjelder å reetablere balansen i tarmen, få gjenoppbygget tarmveggen/tarmtrevlerne og oppnå en styrkelse av dyrets eget immunsystem. Forebyggende behandling bør iverksettes allerede når råmelks - perioden avsluttes.

 

Bruksanvisning:

 

Kalver: 1 målebeger (50 gram) i melken 2 ganger daglig i 1-3 dager. Alternativt i rent vann.

Lam/Geit: 1 g. pr. kg kroppsvekt, blandes med melk. Alternativt i rent vann.

Smågriser: 1 målebeger (50 gram) pr. kull strøs over foret eller iblandes melk med 1 gram pr. kg kroppsvekt.

Generelt: Ved forebyggende behandling, halveres overnevnte doseringer.

 

KOMMER I 5KG SPANN