Sunne jur lager mer melk

Sunne jur lager mer melk

Jurhelsen er av stor betydning for melkeproduksjon, kuvelferd og bondes arbeidsglede. Friske jur betyr ingen mastitt, ingen ødem og lave celletall, og det igjen betyr høyere melkeytelse og ingen kassert melk. Høye celletall/mastitt er et velkjent problem.  Vi er...
Viktigheten av god dyrehelse

Viktigheten av god dyrehelse

Det er viktig at alle som jobber med dyr og næring generelt, har et bevisst forhold til måten dyr behandles på og hvilke holdninger de har til dyrene. Gode holdninger gjør at vi tar gode valg. Heldigvis bor vi i et land med dyktige bønder som gjør en utrulig bra jobb...
Vår gode mann i Telemark

Vår gode mann i Telemark

Vår trofaste forhandler Nils Olav Hummelsgård er en bonde du garantert ønsker å møte. Utdannet agronom, og har jobbet med dyr siden han var 20 år. Som bonde så er det mange tøffe utfordringer, og Nils Olav er klar over viktigheten av å ta vare på hverandre i disse...