3B Service AS vil takke alle som deltok på vårt klauvhelse arrangementet i går!?

Det var et interessant og lærerikt foredrag med gårdsveterinær Roger Blowey. Vi ønsker også å takke alle bøndene og klauvskjærer Asgeir Tuheim som tok godt imot oss i forkant av arrangementet, samt Fatland Slakteri for tilgang på storfeføtter til demonstrasjon?