3B Service AS har fått inn nye kvalitetsprodukter fra Provita til geit. Gi killingene den beste starten på livet med Provita Protect og Response Pasta. Sikre friske killinger og tilvekst, samt unngå diarè og sykdommer.

Vil du vite mer om Provita Protect og Response Pasta til geit kan du lese her: https://3bservice.no/tilskuddsfor-geit/

Ellers kan du ringe + 47 477 55 085 om du har spørsmål?